FOOTBALL WORLD

dinsdag 7 februari 2012

Cruijff wint rechtszaak

Aanstelling Van Gaal en Sturkenboom geschrapt
Het gerechtshof in Amsterdam heeft dinsdag bepaald dat de aanstellingen van Martin Sturkenboom en Louis van Gaal bij Ajax niet rechtsgeldig zijn.

Johan Cruijff

Volgens de rechtbank heeft de Raad van Comissarissen niet juist gehandeld bij de aanstellingen van Van Gaal en Sturkenboom en is er afgeweken van de normale procedures bij deze benoemingen. Hierdoor zijn de aanstellingen volgens de rechter niet rechtsgeldig, meldt Voetbal International.

De uitspraak van het hof luidt als volgt. "Het hof vindt aannemelijk dat in een eventuele bodemprocedure de voorgenomen besluiten van de Raad van Commissarissen (RvC), tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur van Ajax, vernietigd worden. Daarom heeft het hof de andere commissarissen verboden, op straffe van een dwangsom, de besluiten verder uit te voeren."

"Cruijff bewust buitenspel gezet"
"Het hof toont begrip voor de moeilijke positie waarin de andere commissarissen door de tegenwerking van Cruijff, onder meer bij de benoeming van Van Basten, waren gekomen. Maar door Cruijff bewust bij de besluitvorming over de benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom buitenspel te zetten, hebben de andere commissarissen in de ogen van het hof onaanvaardbaar gehandeld."

"Het hof constateert dat de oproepingstermijn voor de RvC-vergadering van 16 november 2011, zonder goede reden, ontoelaatbaar kort was. Ook constateert het hof dat de agenda geen melding maakte van de voorgenomen benoemingen van Van Gaal en Sturkenboom."

"Afwezigheid Cruijff niet kwalijk genomen"
"Het hof stelt vast dat de besluiten onder meer in Nieuwsuur en Pauw en Witteman meteen als definitief naar buiten zijn gebracht. Volgens het hof was aan de besluiten ook op verschillende manieren al uitvoering gegeven. Onder die omstandigheden diende de voor 25 november 2011 opnieuw over de benoemingen uitgeschreven RvC-vergadering 'geen redelijk doel' meer. Het hof neemt het Cruijff daarom niet kwalijk dat hij op die vergadering niet is verschenen."

Komende vrijdag is de aandeelhoudersvergadering van Ajax, waarbij naar alle waarschijnlijkheid het vertrouwen in de RvC van de club wordt opgezegd. Hierdoor zullen Steven ten Have, Paul Römer, Edgar Davids, Marjan Olfers én Johan Cruijff uit hun functie worden ontheven.

Source: goal.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten